facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

Проекти

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

   

   

   

  Цел на дейността: Подпомагане на процеса на практическата подготовка студентите от Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ и съответно облекчаване на бъдещата им успешна реализация на пазара на труда.


  Описание и обосновка на дейността: В рамките на дейността ще бъдат организирани 10 изнесени семинарни занятия (в 5 различни града – Пловдив, Варна, Трявна, Троян и Смолян), на които студентите ще получат практически знания по изучаваните от тях специалности.


  За участие в семинарните занятия ще бъдат подбрани студенти от горните курсове на бакалавърската програма и студенти от магистърската програма.


  Проектът и семинарът се финансират по ОПРЧР и Европейския социален фонд.  ПОКАНА за семинарно занятие #10


  До студентите от Програма „Фотография“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Пловдив от 20.03 до 22.03.2015 г. с участие на преподавателите Доц. Динамир Предов и Ас. Енчо Найденов и експертите Доц. д-р Атанас Атанасов и Мартин Марчев.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 мотивационни писма на тема „Стриит фотография“. Моля да предадете своите проекти най-късно до 09.03.2015 г. на Доц. Динамир Предов, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.

   

   

  ПОКАНА за семинарно занятие #9


  До студентите от Програма „Реклама“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Пловдив от 13.03 – 15.03.2015 г. с участие на преподавателите Гл. ас. Кристиян Постаджиян и Ас. Даниела Кадийска и експертите Радостина Милушева и Мартин Марчев.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 курсови задачи на тема „Дневникът на един рекламист“. Моля да предадете своите проекти най-късно до 25.02.2015 г. на Гл. ас. Кристиян Постаджиян, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.

   

   

  ПОКАНА за семинарно занятие #8


  До студентите от Програма „Реклама“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Трявна от 06.03 до 08.03.2015 г. с участие на преподавателите Гл. ас. Кристиян Постаджиян и Ас. Даниела Кадийска и експертите Радостина Милушева и Вергиния Иванова.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 проекта за „Рекламна академия“. Моля да предадете своите проекти най-късно до 13.02.2015 г. на Ас. Даниела Кадийска, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.

   

   

   

  ПОКАНА за семинарно занятие #7


  До студентите от Програма „Фотография“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Смолян от 20.02 до 22.02.2015 г. с участие на преподавателите Доц. Динамир Предов и Ас. Енчо Найденов и експертите Доц. д-р Атанас Атанасов и Мартин Марчев.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 портфолиа с портретна фотография. Моля да предадете своите проекти най-късно до 07.02.2015 г. на Ас. Енчо Найденов, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.

   

   

   

  ПОКАНА за семинарно занятие #6


  До студентите от Програма „Графичен дизайн“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Трявна от 20.02 до 22.02.2015 г. с участие на преподавателите Гл.ас. д-р Илия Кожухаров и Гл.ас. д-р Петьо Будаков и експертите Веселина Белчева и Ася Кованова.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 курсови задачи „Графично изграждане на корпоративен бранд “. Моля да предадете своите проекти най-късно до 03.02.2015 г. на Гл.ас. д-р Петьо Будаков, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.

   

   

  ПОКАНА за семинарно занятие #5


  До студентите от Програма „Кино и телевизия“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Троян от 21.11 до 23.11.2014 г. с участие на преподавателите Проф. Людмил Христов и Проф. Иван Георгиев и експертите Проф. д.н. Николай Лазаров и Ивайло Коцев.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 концепции за маркетинг, реклама и за програма на МСФФ „НОВА ВЪЛНА“. Моля да предадете своите проекти най-късно до 10.11.2014 г. на Проф. Иван Георгиев, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.

   

   

   

   

  ПОКАНА за семинарно занятие #4


  До студентите от Програма „Анимационно кино“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Варна от 10 до 12 септември 2014 г. с участие на преподавателите Ас. д-р Севина Иванова и Боряна Матеева-Пенева и експертите Анна Харалампиева и Вергиния Иванова.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 синопсиса за късометражен анимационен филм за участие в СФАФ Варна. Моля да предадете своите проекти най-късно до 30.08.2014 г. на Ас. д-р Севина Иванова, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.

   

   

  ПОКАНА за семинарно занятие #3


  До студентите от Програма „Графичен дизайн“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Варна от 20 до 22 юни 2014 г. с участие на преподавателите Гл.ас. д-р Илия Кожухаров и Гл.ас. д-р Петьо Будаков и експертите Веселина Белчева и Ивайло Коцев.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 конкурсни работи на тема „Изграждане на графична идентичност“. Моля да предадете своите проекти най-късно до 10.06.2014 г. на Гл.ас. д-р Илия Кожухаров, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.

   

   

   

  ПОКАНА за семинарно занятие #2


  До студентите от Програма „Кино и телевизия“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Смолян от 30.05. до 01.06.2014 г. с участие на преподавателите Проф. Людмил Христов и Проф. Иван Георгиев и експертите Проф. д.н. Николай Лазаров и Ася Кованова.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 концепции за маркетинг, реклама и за програма на МСФФ „НОВА ВЪЛНА“. Моля да предадете своите проекти най-късно до 20.05.2014 г. на Проф. Людмил Христов, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.

   

   

   

  ПОКАНА за семинарно занятие #1
  До студентите от Програма „Анимация“
  По проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ“ ще се проведе семинар в гр. Троян от 27.04.2014 г. до 29.04.2014 г. с участие на преподавателите доц. Невелина Попова и доц. д-р Цветомира Костадинова и експертите Венцислав Фотев и Анна Харалампиева.
  За участие в семинара ще бъдат избрани най-добрите 10 разработки на анимационен филм – анотация, сценарий, художествено решение на героите и декора и режисура. Моля да предадете своите проекти най-късно до 17.04.2014 г. на доц. Невелина Попова, ръководител обучение. Списъкът на одобрените за участие в семинара студенти ще бъде на разположение в ст. 408 в офиса на Департамент КРШ, НБУ.