facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

Докторанти

Елица Матеева

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Елица Матеева

Заповед на Ректора на НБУ: З-РК-Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 • доц. д-р Елизавета Пламенова Боева, НБУ, 8.4. Театрално и филмово изкуство;
 • доц. д-р Чавдар Николов Гюзелев, НБУ, 8.4. Театрално и филмово изкуство;

 

Външни за НБУ:

 • проф. д-р Калина Стефанова Стефанова, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 8.4. Театрално и филмово изкуство;
 • проф. д-р Ема Емилова Константинова, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 8.4. Театрално и филмово изкуство;
 • доц. Костадин Бонев Костадинов, ЮЗУ, 8.4. Театрално и филмово изкуство

 

Резервни членове:

 • проф. д-р Светла Христова, НБУ, 8.4. Театрално и филмово изкуство
 • доц. д-р Теодора Емилова Дончева, БАН, 8.4. Театрално и филмово изкуство

 

 

 • Име на докторанта
  Елица Матеева
 • Тема на дисертацията
  Манифестът. „Догма 95“. Рефлексии към най-новото българско кино.
 • Научен ръководител
  проф. Петя Александрова, д.н.

Прикачени файлове

Борис Пинтев

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Борис Пинтев

Заповед на Ректора на НБУ: З-РК-121/20.02.2024 г.Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 • проф. Петя Александрова Александрова, д.н., НБУ, 8.4. Театрално и филмово изкуство;
 • доц. д-р Енчо Найденов Найденов, НБУ, 8.4. Театрално и филмово изкуство;

 

Външни за НБУ:

 • проф. д-р Мартин Венец Димитров, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 8.4. Театрално и филмово изкуство;
 • проф. д-р Емилия Христова Стоева, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 8.4. Театрално и филмово изкуство;
 • доц. д-р Ирина Огнянова Китова – ЮЗУ, 8.4. Театрално и филмово изкуство

 

Резервни членове:

 • проф. д-р Светла Христова, НБУ, 8.4. Театрално и филмово изкуство
 • доц. д-р Клавдия Георгиева Камбурова, ЮЗУ, 8.4. Театрално и филмово изкуство

 

 

 

 • Име на докторанта
  Борис Пинтев
 • Тема на дисертацията
  ТВОРЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ОПЕРАТОРА В ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКИП
 • Научен ръководител
  проф. Людмил Христов
 • Дата и час на защитата
  08.03.2024 / 11:00
 • Зала
  зала 512, корпус 1, НБУ

Прикачени файлове

Игор Себишки

 

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Игор Себишки

Заповед на Ректора на НБУ: З-РК- 13/09.10.2023 г.Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 

 • Доц. д-р Кристиян Шнорк Постаджиян - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. д-р Илия Илиев Кожухаров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

Външни за НБУ:

 

 • Проф. д-р Мартин Венец Димитров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ;
 • Проф. д-р Станимир Георгиев Трифонов - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;
 • Доц. д-р Клавдия Георгиева Камбурова - 4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;

 

Резервни членове:

 

 • Проф. д-р Емилия Христова Стоева - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ;
 • Доц. д-р Чавдар Николов Гюзелев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Име на докторанта
  Игор Себишки
 • Тема на дисертацията
  Съвременни форми на предлагане на екранни продукти и генериране на приходи
 • Научен ръководител
  доц. д-р Елизавета Боева

Прикачени файлове

Деспот Себишки

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Деспот Себишки

Заповед на Ректора на НБУ: З-РК- 14/09/10/2023 г.Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 • Доц. д-р Кристиян Шнорк Постаджиян - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. д-р Илия Илиев Кожухаров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

Външни за НБУ:

 • Проф. д-р Мартин Венец Димитров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ;
 • Проф. д-р Станимир Георгиев Трифонов - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;
 • Доц. д-р Клавдия Георгиева Камбурова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;

 

Резервни членове:

 • Проф. д-р Емилия Христова Стоева - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ;
 • Доц. д-р Чавдар Николов Гюзелев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Име на докторанта
  Деспот Себишки
 • Тема на дисертацията
  Влияние на 3D технологията при възприемане на аудиовизуалните форми от зрителя
 • Научен ръководител
  доц. д-р Елизавета Боева

Прикачени файлове

Антония Милчева

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Антония Милчева

Заповед на Ректора на НБУ: З-РК-204/01.04.2022 г.Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 

 • Проф. д-р Светла Христова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Проф. Петя Александрова, д.н. - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

Външни за НБУ:

 

 • Проф. д-р Дочо Боджаков - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
 • Проф. д-р Станимир Трифонов – 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ „Неофит Рилски“
 • Доц. Костадин Костадинов - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резервни членове:

 

 • Доц. д-р Клавдия Камбурова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;
 • Доц. д-р Илия Кожухаров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

 • Име на докторанта
  Антония Милчева
 • Тема на дисертацията
  Игралните филми на Рангел Вълчанов – трансформации на автентичността
 • Научен ръководител
  проф. Георги Дюлгеров
 • Дата и час на защитата
  27.04.2022 / 13:00
 • Зала
  зала 20, корпус 1

Прикачени файлове

Борислава Димова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Борислава Димова

Заповед на Ректора на НБУ: З - РК - 128/08.02.2022 г.Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 

 • Проф. Петя Александрова, д.н. - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. д-р Невелина Попова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

Външни за НБУ:

 

 • Проф. д-р Теодора Петрова – Иванова – 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, СУ "Св. Кл. Охридски“
 • Проф. д-р Емилия Стоева - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
 • Доц. д-р Клавдия Камбурова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;

 

Резервни членове:

 

 • Проф. д-р Станимир Трифонов - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;
 • Доц. д-р Илия Кожухаров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Име на докторанта
  Борислава Димова
 • Тема на дисертацията
  Университетската телевизия на НБУ между опита и новаторството
 • Научен ръководител
  проф. д-р Светла Христова
 • Дата и час на защитата
  28.02.2022 / 10:00
 • Зала
  зала 20, корпус 1

Прикачени файлове

Мария Койчева

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Мария Койчева

Заповед на Ректора на НБУ: З - РК - 261/24.08.2021 г.Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 

 • Доц. д-р Илия Кожухаров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. д-р Кристиян Постаджиян - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

Външни за НБУ:

 

 • Проф. Станимир Трифонов - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;
 • Доц. д-р Клавдия Камбурова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;
 • Доц. Станко Войков – 8.2. Изобразително изкуство, НХА

 

 

Резервни членове:

 

 • Проф. д-р Светла Христова – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Проф. д-р Емилия Стоева - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ

 

 • Име на докторанта
  Мария Койчева
 • Тема на дисертацията
  Пространственият дизайн – съвременни тенденции и специфики на художествено-пространственото оформление и експозиционните площи
 • Научен ръководител
  доц. д-р Димитър Димитров
 • Дата и час на защитата
  24.09.2021 / 14:00
 • Зала
  Онлайн платформа ZOOM

Прикачени файлове

Ангел Коцев

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Ангел Коцев

Заповед на Ректора на НБУ:Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

 

Вътрешни за НБУ:

 

 • Проф. д-р Светла Йорданова Христова – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. д-р Невелина Миткова Попова – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

 

 

Външни за НБУ:

 

 • Проф. д-р Емилия Христова Стоева - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ
 • Проф. д-р Теодор Янков Янев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ
 • Доц. д-р Никола Бориславов Лаутлиев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ

 

 

 

Резервни членове:

 

 • Проф. д-р Цветан Георгиев Недков - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ
 • Доц. д-р Илия Илиев Кожухаров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

 

 

 • Име на докторанта
  Ангел Коцев
 • Тема на дисертацията
  Тенденции в развитието на българската рекламна фотография в периода 2000 - 2017
 • Научен ръководител
  доц. д-р Динамир Предов
 • Дата и час на защитата
  05.12.2019 / 11:20
 • Зала
  зала 212, корпус 1

Прикачени файлове

Искрен Красимиров

 

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Искрен Красимиров

Заповед на Ректора на НБУ:Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 • Проф. д-р Михаил Босилков Мелтев – 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, НБУ
 • Доц. д-р Невелина Миткова Попова – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

Външни за НБУ:

 • Проф. д-р Емилия Христова Стоева - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ
 • Проф. д-р Теодор Янков Янев -8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ
 • Доц. д-р Клавдия Георгиева Камбурова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ

 

Резервни членове:

 • Проф. д-р Цветан Георгиев Недков - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ
 • Доц. д-р Илия Илиев Кожухаров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Име на докторанта
  Искрен Красимиров
 • Тема на дисертацията
  Творчески подходи на сценариста, режисьора, оператора и монтажиста в художествено – документалния филм
 • Научен ръководител
  проф. д-р Светла Христова
 • Дата и час на защитата
  25.07.2019 / 13:00
 • Зала
  405, корпус 1

Прикачени файлове

Стоян Манчоров

 

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Стоян Манчоров

Заповед на Ректора на НБУ:Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 • Доц. д-р Димитър Енев Димитров – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. д-р Илия Илиев Кожухаров – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

Външни за НБУ:

 • Проф. Станимир Трифонов - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ;
 • Доц. Станко Войков – 8.2. Изобразително изкуство, 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства, НХА;
 • Доц. Цветан Илиев – 8.2. Изобразително изкуство, 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства, Технически университет – София

 

Резервни членове:

 • Проф. Анри Кулев - 8.4. Театрално и филмово изкуство;
 • Проф. Димитър Тасев – 8.2. Изобразително изкуство, 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства, НХА
 • Име на докторанта
  Стоян Манчоров
 • Тема на дисертацията
  Приложение на модерни техники в рисуването и софтуерните решения в киното и телевизията
 • Научен ръководител
  доц. Станко Войков
 • Дата и час на защитата
  12.10.2018 / 09:40
 • Зала
  413, корпус 1

Прикачени файлове

Пенчо Кунчев

 

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на Пенчо Кунчев

Заповед на Ректора на НБУ:Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 • Проф. Анри Кулев – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. д-р Невелина Попова – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 

Външни за НБУ:

 • Проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска] – 8.4. Театрално и филмово
 • изкуство, Институт за изследване на изкуствата – БАН
 • Проф. Иван Веселинов - 8.4. Театрално и филмово изкуство
 • Доц. Костадин Бонев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ

 

Резервни членове:

 • Доц. Правда Кирова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. д-р Андроника Мартонова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, БАН

 

 • Име на докторанта
  Пенчо Кунчев
 • Тема на дисертацията
  Анимационният типаж - анализ и развитие 1906-2012
 • Научен ръководител
  проф. Иван Веселинов

Прикачени файлове

Петко Якимов

Публична защита


на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Петко Якимов

 

Заповед на Ректора на НБУ:

 

Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия

 

Научно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 • Доц. д-р Димитър Енев Димитров – 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ – Председател;
 • Доц. Боряна Минчева - 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ

 

Външни за НБУ:

 • Проф. д-р Теодор Янев – 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НАТФИЗ;
 • Проф. Красимир Вълканов – 8.4.Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание,       киноизкуство и телевизия, НХА;
 • Доц. Станко Войков – 8.2. Изобразително изкуство, 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства, НХА

 

Резервни членове:

 • Проф. Анри Кулев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ;
 • Доц. Цветан Илиев – 8.2. Изобразително изкуство, 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства, Технически университет – София
 • Име на докторанта
  Петко Якимов
 • Тема на дисертацията
  Дигиталната сценография и персонаж в киното
 • Научен ръководител
  доц. Станко Войков

Прикачени файлове

Чавдар Гюзелев

Публична защита


на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Чавдар Гюзелев

 

Заповед на Ректора на НБУ:

 

Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия

 

Научно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 

 • Проф. Виолета Дечева, д.н. – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. Елена Иванова – 8.2. Изобразително изкуство, НБУ

 

Външни за НБУ:

 

 • Проф. Павел Милков - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ
 • Проф. Станимир Трифонов - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ
 • Проф. Здравко Маринов – 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ

 

Резервни членове:

 

 • Доц. д-р Димитър Енев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Доц. Станко Войков - 8.2. Изобразително изкуство, НХА

 

 • Име на докторанта
  Чавдар Гюзелев
 • Тема на дисертацията
  Конструиране на пространството в театъра и книгата
 • Научен ръководител
  проф. Виолета Дечева, д.н.
 • Дата и час на защитата
  18.04.2016 / 11:20
 • Зала
  407, 2-ри корпус

Прикачени файлове

Доц. Невелина Попова

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на доц. Невелина Попова

Заповед на Ректора на НБУ:Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизияНаучно жури:Вътрешни за НБУ:

 • проф. Анри Кулев – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • доц. Правда Кирова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ

 Външни за НБУ:

 • проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска] – 8.4. Театрално и филмово изкуство, Институт за изследване на изкуствата - БАН
 • проф. Вера Найденова, д.н. – 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ
 • доц. д-р Радостина Нейкова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, БАН


Резервни членове:

 • Проф. Георги Дюлгеров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ
 • Проф. д-р Ингеборг Братоева – 8.4. Театрално и филмово изкуство, БАН

 

 • Име на докторанта
  Доц. Невелина Попова
 • Тема на дисертацията
  Драматургичното пространство на анимацията
 • Научен ръководител
  Проф. Анри Кулев
 • Дата и час на защитата
  10.03.2016 / 16:20
 • Зала
  217 зала, корпус 1

Прикачени файлове

Доц. д-р Петя Александрова

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ на доц. д-р Петя Александрова

 

Заповед на Ректора на НБУ №

 

Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство

Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия

 

Научно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 • проф. Георги Дюлгеров – 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ – Председател
 • проф. д-р Михаил Мелтев - 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, НБУ
 • доц. д-р Светла Христова - 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ

Външни за НБУ:

 • проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска] - 8.4. Театрално и филмово изкуство, Институт за изследване на изкуствата към БАН, секция “Екранни изкуства”
 • проф. д-р Светослав Овчаров - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ
 • проф. д-р Дочо Боджаков - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ
 • доц. Костадин Бонев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ

 

 

 • Име на докторанта
  Доц. д-р Петя Александрова
 • Тема на дисертацията
  Култура – комуникации – кино в преход
 • Научен ръководител
  -
 • Научен консултант
  -
 • Дата и час на защитата
  12.01.2016 / 16:20
 • Зала
  зала 413, Корпус 1

Прикачени файлове

ас. Даниела Кадийска

 

 

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" на ас. Даниела Кадийска

 

Заповед на Ректора на НБУ:

 

Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство

 

Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия

 

Научно жури:

 

Вътрешни за НБУ:

 • Проф. Иван Георгиев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ - становище
 • Доц. Боряна Минчева Минчева - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НБУ - рецензия

 

Външни за НБУ:

 • Проф. д-р Дочо Боджаков - 8.4. Театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ - становище
 • Доц. д-р Галина Младенова - 3.8. Икономика, 05.02.26. Маркетинг, УНСС - рецензия
 • Доц. Георги Лозанов – 2.1.Филология, 05.04.10. Журналистика, СУ – становище

 

 • Име на докторанта
  ас. Даниела Кадийска
 • Тема на дисертацията
  Изследване на потребителските нагласи към продуктовото позициониране в киното и телевизията
 • Научен ръководител
  проф. Иван Георгиев
 • Дата и час на защитата
  08.05.2015 / 16:20
 • Зала
  413 зала, корпус 1

Прикачени файлове

доц. Динамир Предов

Публична защита


на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Динамир Предов

 

Заповед на Ректора на НБУ №553/27.06.2014 г.

 

Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия

 

Научно жури:

Вътрешни за НБУ:

 1. Проф. Людмил Христов – 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ – Председател
 2. Проф. Иван Георгиев - 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ

 

Външни за НБУ:

 1. Проф. Венец Димитров – 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НАТФИЗ
 2. Проф. Павел Милков - 8.4. Театрално и филмово изкуство, ЮЗУ
 3. Проф. д-р Теодор Янев – 8.4. Театрално и филмово изкуство, 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, НАТФИЗ

 

 • Име на докторанта
  Динамир Предов
 • Тема на дисертацията
  "Изследване на творческите процеси в българската актова фотография 1944 - 1990"
 • Научен ръководител
  проф. Людмил Христов
 • Дата и час на защитата
  16.07.2014 / 10:00
 • Зала
  Корпус 1, зала 413

Прикачени файлове